Logo Powiat Kamiennogórski

Wydział Architektury i Środowiska

Wydział Architektury i Środowiska
zapewnia obsługę w zakresie prawa budowlanego, własności lokali, planowania przestrzennego i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak również zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki rolnej i leśnej oraz gospodarki odpadami, będących w kompetencji starosty i zarządu powiatu.

Naczelnik Wydziału: Joanna Pałkiewicz
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

Sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa
Numer pokoju: 200
Numery telefonów: 
75 645 0 107
75 645 0 106

Sprawy dotyczące architektury i budownictwa
Numer pokoju: 108
Numery telefonów:
75 645 0 109
75 645 0 108
75 645 0 110

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: Wydział nieczynny dla interesantów
piątek: 7.30-14.00