Logo Powiat Kamiennogórski

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- legitymacje osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowe.

Przewodnicząca PZON: Ewa Grodzka-Majerska
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 6a
58-400 Kamienna Góra
III piętro pok. 400-401

Numer telefonu:
(75) 645 0 220, fax. (75) 645 0 111
pzon@kamienna-gora.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00