Logo Powiat Kamiennogórski

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli
zajmuje się prowadzeniem kontroli w jednostkach wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Kontroluje zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem w komórkach organizacyjnych, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz służbach, inspekcjach i strażach.

Główny Specjalista: Agnieszka Borowiec-Kałużyńska
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Numer pokoju: 403

Numer telefonu:
75 645 0 128

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00