Logo Powiat Kamiennogórski

Służba BHP

Służba BHP
prowadzi kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonuje analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyn powodujących wypadki w czasie pracy i zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz sporządza sprawozdania z  tych wypadków i chorób zawodowych.

Specjalista do spraw BHP: Paweł Karwacki
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 6A
58-400 Kamienna Góra

Numery telefonów: 
75 645 0 119

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00