Logo Powiat Kamiennogórski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Wytacza, w uzasadnionych przypadkach, powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta: Joanna Olszak
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Numer pokoju: 300

Numery telefonów:
75 645 0 159

Godziny pracy:
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13.00