Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Wydział Komunikacji

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wniosek właściciela
Wniosek należy złożyć po wykonaniu badania technicznego, stwierdzającego ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
 
Opłaty
Brak
 
Wymagane dokumenty
Wniosek właściciela (do pobrania poniżej ) o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, do którego dołącza się oryginały dokumentów:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
- pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
- dowód własności, jeżeli pojazd nie został przerejestrowany,
- dowód tożsamości,
- pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

Złożenie wniosku
Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów w Wydziale Komunikacji.
Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 6 a parter
58-400 Kamienna Góra
Numer pokoju: 100
tel. 75 6450101, 75 6450103
Godziny pracy Wydziału:
1. Poniedziałek 7.30 - 17.00
2. Wtorek 7.30 - 15.30
3. Środa 7.30 - 15.30
4. Czwartek 7.30 - 15.30
5. Piątek 7.30 - 14.00

Czas załatwienia sprawy
Niezwłocznie

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna
Format: pdf, 41.42 kB
Pełnomocnictwo
Format: docx, 256.83 kB
Wniosek
Format: docx, 252.82 kB