Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Wydział Komunikacji

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenia
Wydanie zezwolenia dokonywane jest na wniosek przewoźnika.
 
Opłaty
W kasie starostwa, ul. H. Sienkiewicza 6a należy wpłacić:
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (parter). Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku - internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty.
- Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia wynosi:
250 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 1 roku,
300 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 2 lat,
350 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 3 lat,
450 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 4 lat,
550 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 5 lat;
- opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłatę za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia wnosi się przed odbiorem dokumentów, opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (parter) lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód należnej opłaty należy załączyć do wniosku - internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty.
 
Wymagane dokumenty
Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy dołączyć wymienione we wniosku dokumenty.

Złożenie wniosku
Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450253
Godziny pracy Wydziału:
1. Poniedziałek 7.30 - 17.00
2. Wtorek 7.30 - 15.30
3. Środa 7.30 - 15.30
4. Czwartek 7.30 - 15.30
5. Piątek 7.30 - 14.00

Czas załatwienia sprawy
Do 60 dni.

Pliki do pobrania:

Pełnomocnictwo
Format: pdf, 26.51 kB
Wniosek
Format: pdf, 212.33 kB