Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Wydział Komunikacji

Rejestracja nowego samochodu

Rejestracja nowego samochodu

Wniosek właściciela
Rejestracji pojazdu należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.
 
Opłaty
W kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić 160 zł (za wydanie: tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków leganizacyjnych, dowodu rejestracyjnego)
 
Wymagane dokumenty
Do  wniosku o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej), należy dołączyć:
- oryginał dowodu własności tj. faktura zakupu pojazdu, 
- oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, - dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (lub wyciąg ze świadectwa homologacji)
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika.
 
Złożenie wniosku
Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103
Godziny pracy Wydziału:
1. Poniedziałek 7.30 - 17.00
2. Wtorek 7.30 - 15.30
3. Środa 7.30 - 15.30
4. Czwartek 7.30 - 15.30
5. Piątek 7.30 - 14.00

Czas załatwienia sprawy
Rejestracji czasowej dokonuje się  niezwłocznie.
Decyzja o rejestracji stałej i dowód rejestracyjny wydawane są w terminie do miesiąca od dnia rejestracji czasowej po przedłożeniu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna
Format: pdf, 41.42 kB
Pełnomocnictwo
Format: docx, 256.83 kB
Wniosek o rejestrację
Format: docx, 17.83 kB