Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
pochmurno
15°C

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 Zarządzenie Nr 25/2024
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 13 maja 2024 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczonej jako działka nr 5.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.2023.344) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 5 o pow. 0,1863 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006805/4 w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 5 (ul. Jeleniogórska, dz. nr 9/2). Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RIVa – grunty orne. Działka znajduje się w strefie śródmiejskiej, na terenie miejscowości Kamienne Góra przy ul.  Jeleniogórskiej. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe, mieszkalne, handlowo – usługowe oraz trakcja kolejowa. Obszar posiada regularny kształt. Jest to teren płaski. Przez obszar działki przebiega sieć gazowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.   

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskie w Kamiennej Górze Nr XXXIV/208/13 z dnia 11.09.2013 roku. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w konturze KS-1 – tereny zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, zabudowa garażowa oraz infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Uzupełniające przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (dla terenu KS-1) oraz infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami.  

§ 2.

Wartość nieruchomości wynosi 313 000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych). Po ustaleniu nabywcy nieruchomości, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat 23 %. 

§ 3.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 1 lipca 2024 roku.

§ 4.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

STAROSTA

Małgorzata Krzyszkowska

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.