Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Turystyka

Wspinaczka w powiecie kamiennogórskim

Od 2019 roku Powiat Kamiennogórski prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. W tym celu skupiliśmy się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu, głównie na wspinaczce skałkowej. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko udało nam się stworzyć nowy produkt turystyczny w regionie umożliwiający bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. 
W partnerstwie ze stroną czeską, lokalnymi samorządami oraz Nadleśnictwem Kamienna Góra zakończyliśmy cztery projekty wspinaczkowe: „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”, „Rozwój turystyki aktywnej”, "Aktywne Pogranicze" i "OkrzeszynClimb". 
Proces zagospodarowania terenów wspinaczkowych polega na przygotowaniu i oczyszczeniu terenu, zaprojektowaniu przebiegu tras, a następnie zainstalowaniu bezpiecznych, spełniających normy punktów asekuracyjnych.
W ciągu tych 4 lat pod wspinaczkę skałkową zagospodarowane zostały terenu góry Zadziernej, Urwisko Góra Trzy Kawałki, Spękane Skały, Kamieniołom Pod Pustelnią oraz rejon Okrzeszyna. Łącznie powstało ponad 150 dróg wspinaczkowych, część z nich została wytyczona na nowo, część natomiast zrewitalizowana. Przeważająca większość dróg wspinaczkowych na tym terenie świetnie nadaje się dla osób początkujących oraz dla młodzieży i dzieci pod opieką dorosłych. 

Tu znajdziesz aktualne topo rejonów.

Mapa wspinaczkowa

Ponadto w każdym projekcie znalazły się inne działania, które dodatkowo uatrakcyjniają powstały produkt turystyczny tj.:
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych ze skałoplanami ułatwiającymi wspinaczkę;
- montaż małej infrastruktury turystycznej typu wiata turystyczna, ławki, miejsce na ognisko czy kosze na śmieci;
- szereg działań promocyjnych: druk folderu promującego trasy wspinaczkowe, mapy wspinaczkowej i turystycznej oraz nagranie filmu promocyjnego, a także organizacja bezpłatnego cyklu wycieczek pieszych i rowerowych;
- montaż stacji ładowania małej elektromobilności w każdej z gmin powiatu kamiennogórskiego (4 szt.).