Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Turystyka

Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

Książka "Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej" zawiera charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego, opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie, przećwiczone na warsztatach metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii, mnóstwo ciekawostek ekologicznych, zdjęć oraz propozycji wycieczek przyrodniczych. 

Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Powiat Kamiennogórski, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Na realizację przedsięwzięcia Powiat  pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej