Logo Powiat Kamiennogórski

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”.

 

 

 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”. W trakcie spotkania informacyjnego zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.  
Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (https://sonda.dolnyslask.pl/index.php/848538?lang=pl ) do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa  w  spotkaniu. Udział w webinarium jest bezpłatny.  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:
· zarejestrowanymi bezrobotnymi lub
· zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
· studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
· poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub
· poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro),  22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 – 12.30.

Program spotkania:
- źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
- przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej  „Wsparcie w Starcie – Pierwszy Biznes” – Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział  w Jeleniej Górze;
- „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS - obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców” - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;
- „Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku -  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
- podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie  Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności