Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Projekty unijne

Zakup autobusów niskoemisyjnych

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Powiat Kamiennogórski przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów niskoemisyjnych” numer: KPOD.09.05.-IW.02-0017/23 objętego bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego w ramach Inwestycji:  E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększenia Odporności  uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu narzędzia do zgłaszania podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości we wdrażaniu ww. przedsięwzięcia z zakresu transportu będącego pod nadzorem CUPT.

Nieprawidłowości można zgłosić:

1)     w postaci elektronicznej – za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego: http://sygnalista.cupt.gov.pl, który zapewnia anonimowość oraz umożliwia przekazywanie korespondencji lub dedykowanego adresu poczty elektronicznej: naduzycia@cupt.pl; 

2)     w postaci papierowej – zgłoszenie należy przesłać na adres: CUPT, Plac Europejski 2,

00-844 Warszawa, a na kopercie umieścić dopisek: „Zgłoszenie nieprawidłowości” lub 

3)     ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 532 357 393 lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo – takie zgłoszenia będą rozpatrywane, jednak 
w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione. 

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawionym. Dane osoby zgłaszającej podlegają ochronie w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, a osoby rozpatrujące zgłoszenie powstrzymają się przed ustaleniem personaliów osoby, która przekazała zgłoszenie o nieprawidłowości w sposób anonimowy.

Jednocześnie zapewniamy, że powiat zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym przedsięwzięciem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.