Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Projekty unijne

Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim

 

Projekt „Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Powiat Kamiennogórski zrealizował projekt pn. "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim".
Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.

Działania w ramach projektu:
1. Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach:
Spękane Skały - rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;
Zadzierna - 12 nowych tras wspinaczkowych;
Pustelnia - 4 nowe trasy wspinaczkowe.
2. Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek bezpiecznego miejsca na ognisko.
3. Wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe polsko-czeskiego pogranicza.
4. Zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie i Kamiennej Górze.
5. Wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Projekt "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Wartość projekt: 23.674,69 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.123,50 EUR 
Budżet państwa: 1.183,72 EUR
Wkład własny: 2.367,47 EUR

W ramach projektu 

Wyznaczono trasę rowerową łączącą atrakcje polsko-czeskiego.  Z uwagi na długość trasy, zalecamy podzielenie wycieczki na dwa dni z noclegiem w Trutnovie. Trasę rozpoczynamy w pocysterskim opactwie Krzeszów, gdzie istnieje możliwość naładowania roweru elektrycznego. Podczas tej wizyty zwiedzamy Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie – kompleks najwyższej światowej klasy zabytków, których początki sięgają XIII wieku. Opactwo nazywane "Europejską Perłą Baroku" przynależy do diecezji legnickiej, wcześniej zamieszkane przez benedyktynów
i cystersów. Następnie kierujemy się do przejścia granicznego w Okrzeszynie w kierunku Trutnova. W Trutnovie docieramy do Kościoła Narodzenia Panny Marii. Jest to późnobarokowa budowla z klasycystycznymi i rokokowymi elementami. Charakterystyczną sylwetkę kościoła tworzy wieża o wysokości 64 m z cebulowym zakończeniem. Propozycje zwiedzania: Fontanna Karkonosza na rynku, Kolumna Trójcy Przenajświętszej, Muzeum Gór w Trutnovie. Z Trunova kierujemy się w kierunku Zaclerza, a następnie na granicy, przecinając szlak zielony
w kierunku Szczepanowa. Od Szczepanowa kierujemy się do Miszkowic/Spękne Skały – punkt widokowy, wspinaczka skałkowa lub Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – punkt widokowy, wspinaczka skałkowa. Kolejno obieramy kierunek do Kamiennej Góry, gdzie istnieje możliwość naładowania roweru elektrycznego, a następnie wracamy do Krzeszowa. 

 

Pliki do pobrania:

mapa-trasy-wspinaczkowe.pdf
Format: pdf, -1 B