Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Nasz Powiat

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
al. Wojska Polskiego 1
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 646 66 77
mopskg@o2.pl
godz. 7:30 – 15:30
Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
al. Wojska Polskiego 10B
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 54
gops@gminakg.pl
godz. 7.30 – 15.30
Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i innych uzależnień.

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry
ul. T. Kościuszki 6
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 744 19 44
poniedziałek godz. 15.00 -17.30
środa godz. 15.00 -17.00
Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej – spotkania indywidualne. Działalność informacyjna i edukacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.

Punkt Konsultacyjny w Pisarzowicach Centrum Biblioteczno–Kulturalne
Pisarzowice 72
58 – 424 Pisarzowice
tel. 75 610 60 63
kontakt@cbk.gminakg.pl
wtorek godz. 15.00 – 17.00
Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Punkt Konsultacyjny w Krzeszowie Centrum Biblioteczno– Kulturalne
ul. Kalwaria 1 
58-405 Krzeszów
tel. 75 610 60 62
kontakt@cbk.gminakg.pl
czwartek godz. 15.00 – 17.00
Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ul. Szkolna 4b
58 – 410 Marciszów
tel. 75 74 10 652
gops@marciszow.pl
godz. 7.30 -15.30 
Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce
ul. Dworcowa 33
58–420 Lubawka
tel. 75 74 11 800
sekretariat@mgopslubawka.eu
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek godz. 7.00 – 15.00
Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
ul. H. Sienkiewicza 6A
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 645 02 31
pcpr@kamienna-gora.pl
godz. 7.30 – 15.30
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym socjoterapia, porady w ramach interwencji kryzysowej, pieczy zastępczej i świadczeń w pieczy zastępczej, dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych, porady dla osób bezrobotnych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 64 50 244
pce@kamienna-gora.pl
godz. 8.00 – 16.00
Specjalistyczne porady dla dzieci z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.

Rzecznik Praw Konsumentów w Kamiennej Górze
ul. W. Broniewskiego 15
58 – 400 Kamienna Góra
tel. 75 64 50 159
powiat@kamienna-gora.pl
godz. 8.00 – 13.00 
Porady i informacje prawne z zakresu ochrony interesów konsumenta.
 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 11.30-15.30 
tel. 75 64 50 113
powiat@kamienna-gora.pl
adwokat, radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEKAZANY DO PROWADZENIA PRZEZ STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE FORUM DORADCZO - SZKOLENIOWE w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51D tel. 74 830 14 30

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a
poniedziałek 7:30-11:30 
tel. 75 64 50 113
powiat@kamienna-gora.pl
adwokat, radca prawny

Lubawka ul. Dworcowa 33 
wtorek 11:00-15:00
radca prawny

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a
środa, czwartek, piątek 7:30-11:30 
radca prawny

PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a
czwartek 7:30-11:30
tel. 75 64 50 113
powiat@kamienna-gora.pl
radca prawny

USŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania:

Ulotka
Format: pdf, 220.98 kB