Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Projekty unijne

Aktywne Pogranicze


Projekt „Aktywne pogranicze” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Projekt „Aktywne pogranicze”

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu państwa.
Wartość projektu: 28.288,36 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 24.045,10 EUR (85%)
Budżet państwa: 1.414,41 EUR (5%)
Wkład własny: 2.828,85 EUR (10%)

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Gmina Marciszów, Gmina Lubawka, Miasto Zaclerz (CZ).

Działania wykonane w ramach projektu:
• zaprojektowanie nowych tras wspinaczkowych - 15 nowych tras w rejonie Zadziernej;
• zakup 2 stacji ładowania e-rowerów, które zamontowane zostały w Gminie Lubawka i Gminie Marciszów;
• wydruk i kolportaż polsko-czeskiej mapy turystycznej w nakładzie 15 tys. sztuk;
• zorganizowanie cyklu 10-ciu wycieczek pieszych i rowerowych. W każdej z gmin partnerskich odbyła się jedna wycieczka piesza i jedna rowerowa, w której udział brali chętni mieszkańcy regionu. Każde wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Organizacja powyższych wydarzeń miała na celu promocję polsko-czeskiego pogranicza oraz stanowiła ważny element popularyzacji turystyki aktywnej w regionie.
 

Pliki do pobrania:

Mapa turystyczna
Format: pdf, 9.66 MB