Logo Powiat Kamiennogórski

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: 

1. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, ul. Romualda Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra,

2. Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 11, 58-400 Kamienna Góra, 

3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra. 

W załączeniu znajduje się Uchwała Nr 388/2024 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefon kontaktowy z dopiskiem:  "Konkurs na stanowisko dyrektora  ........................... w Kamiennej Górze", w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., do godz. 14.00. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, lub drogą pocztową na adres urzędu wskazany wyżej (liczy się data wpływu do urzędu).

Pliki do pobrania:

uchwała.pdf
Format: pdf, 5.32 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności