Logo Powiat Kamiennogórski

IV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2024.107 t.j.) IV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr II/2024 z dnia 21 maja 2024 roku. 
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
 7. Debata nad Raportem o stanie powiatu
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie lub wypowiedzenie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na prowadzenie przez Powiat Kamiennogórski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                         

 

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                                                                                                         Marek Dańczak

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności