Logo Powiat Kamiennogórski

II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U.2024.107 t.j.) II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. 
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.                                                                                   

                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                                                /-/ Marek Dańczak

                                                       

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności