Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
pochmurno
2°C

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 Zarządzenie Nr 16/2024
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 28 marca 2024 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki, obręb 006, oznaczonej jako działka nr 278/2.  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.2023.344) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza Kościuszki, obręb 006, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 278/2 o pow. 0,0044 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00024954/5, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 
Działka nr 278/2 przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 295/2, na rzecz właściciela tej działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się od ulicy Tadeusza Kościuszki, z drogi powiatowej nr 3490D (działka nr 278/1). Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bi – inne tereny niezabudowane. Działka znajduje się na terenie miasta Kamienna Góra (ul. Tadeusza Kościuszki) w strefie centralnej miasta. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, handlowo – usługowe, użyteczności publicznej oraz tereny sportu i rekreacji. Obszar posiada regularny kształt. Jest to teren płaski, w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Nieruchomość użytkowana jest jako ogródek przydomowy.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra Nr XX/116/20 z dnia 29.01.2020 roku. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość posiada przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej „MW/U.4”.

§ 2.
Cena nieruchomości wynosi 4000,00 zł + należny podatek Vat 23 %, tj. 4920,00 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i 00/100).

§ 3.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 22 maja 2024 r.

§ 4.
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                                                   STAROSTA
                                                                                                                                       mgr Jarosław Gęborys

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.