Kwalifikacja wojskowa 2014

 W dniu 12 marca br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpoczęła się  kwalifikacja wojskowa i trwać będzie

do 25 marca br.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
 w 2014r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

  1. Mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
  2. Mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1993-1994, które:

a)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  1. Kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321)

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny posiadać następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne,
  • świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauki /zaświadczenie ze szkoły

W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w nowej lokalizacji przy 
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) w Kamiennej Górze (ul. Traugutta 2), swym działaniem obejmować będzie miasto Kamienna Góra, miasto i gmina Lubawka, gmina Kamienna Góra i Marciszów.