Dożynki w Gminie Marciszów

Dnia 2 września 2023 roku w Sędzisławiu odbyły się Dożynki Gminy Marciszów.