LII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Dnia 31 stycznia 2023 r. odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego