Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

Od 1 do 14 czerwca w powiecie kamiennogórskim realizowana była kwalifikacja wojskowa, podczas której Powiatowa Komisja Lekarska określała stającym przed komisją kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.