XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego 29.09.2020 r.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu:

-     Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

-     Informacja na temat działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

-     Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

-     Informacja na temat działalności Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

-     Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/77/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi kamiennogórskiemu.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Sesji.