Partnerstwo ds. wody

"Racjonalna Gospodarka Wodą" to hasło przewodnie drugiego spotkania w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody", które odbyło się 28 września br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.