Jest sekretarz

Sekretarzem w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze została Barbara Świętoń. To ona najlepiej wypadła podczas II etapu konkursu, który odbył się 19 grudnia w siedzibie powiatu.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich - z przyczyn formalnych - została odrzucona już w pierwszym etapie. Do drugiego - którym była rozmowa kwalifikacyjna - zakwalifikowały się dwie osoby. Najlepiej wypadła Barbara Świętoń. Dotychczasowa naczelnik wydziału spraw społecznych w kamiennogórskim starostwie, może się pochwalić również najlepszymi kwalifikacjami zawodowymi spośród kandydatów do objęcia stanowiska sekretarza starostwa.

Barbara Świętoń rozpocznie pracę na stanowisku sekretarza 2 stycznia 2014 r. Będą jej podlegały wydziały: organizacyjny oraz promocji i rozwoju powiatu. Sekretarz będzie również koordynował współpracę z tzw. osobami prawnymi. Chodzi o spółki powiatu kamiennogórskiego - Powiatowe Centrum Zdrowia oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej.