Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

W hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyły się we wtorek 5 listopada pierwsze w historii naszego powiatu wybory delegatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (MSWD). Spotkanie rozpoczęła konferencja zatytułowana: "Potrzeby młodzieży w powiecie kamiennogórskim". Młodzi ludzie analizowali, czego potrzebują oni i ich rówieśnicy, działający w lokalnej społeczności. Rozmawiali także o samym pomyśle utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Na taki wpadło wrocławskie stowarzyszenie "Semper Avanti". W jego realizacji pomaga Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i budżetu województwa. W każdym z powiatów w naszym województwie mogą odbyć się wybory do MSWD. Spośród kandydatów w wieku 13-21 lat młodzież wybiera dwóch delegatów do sejmiku. Podczas spotkania w Kamiennej Górze młodzi ludzie wytypowali dwie przedstawicielki powiatu do MSWD. Najwięcej głosów swoich koleżanek i kolegów zdobyły: Natalia Tokarczyk i Michalina Antoniewska. Poczynaniom młodych ludzi, uczących się samorządności i kształtujących postawy obywatelskie przyglądały się m.in. starosta Ewa Kocemba oraz przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Iwona Krawczyk.