Starosta wywalczyła

Dzięki staraniom starosty Ewy Kocemby Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w Warszawie przekazało 167.000 zł, jakich brakowało, by przeprowadzić remont drogi w rynku w Chełmsku Śląskim.

 

Na początku września staroście udało się wywalczyć od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę w wysokości 350.000 zł na przebudowę drogi nr 3462D w Chełmsku Śląskim (ul. Rynek), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wartość dofinansowania MAiC stanowi 80 proc. wartości zadania, pozostałą część z własnych środków musi zapewnić powiat. Szacunkowo, według kosztorysu inwestorskiego, zadanie miało kosztować 490.000 zł. Po otwarciu ofert złożonych w przetargu okazało się jednak, że remont będzie kosztował aż 646.000 zł. Trzeba było więc wystarać się o dodatkowe pieniądze w Warszawie. W poniedziałek 21 października po raz kolejny udało się to staroście Ewie Kocembie.

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało nam dodatkowe 167.000 zł - mówi starosta. - Dzięki temu uda się nam przeprowadzić remont w centrum Chełmska Śląskiego.

Obejmie on wymianę podbudowy i podniesienie nośności drogi, wykonanie asfaltowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę chodnika w obrębie pasa drogi.

Powiat kamiennogórski zapłaci za dokumentację, inspektora nadzoru budowlanego i wyłoży na tę inwestycję swoje fundusze. Do wydatków starostwa 50.000 zł dołoży też gmina Lubawka.