Polonez na rynku

Polonez na rynku w wykonaniu alsolwentów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.