Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Szarocina, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy z Kamiennej Góry uczestniczyli w Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w kamiennogórskim Centrum Kultury. Organizatorem imprezy "Niepełnosprawni Wśród Nas" było Stowarzyszenie "Podaj Rękę Kamienna Góra". Centrum Kultury przeobraziło się w wielką Zabawę Andrzejkową. Dookoła wróżki i rozwieszone dekoracje dopełniały magicznego nastroju. Wspólnie z niepełnosprawnymi w ich święcie uczestniczył Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys i Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska wraz z dyrektorami placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Zespołu szkół Specjalnych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Do Tańca przygrywał zespół "Skauci" z Domu Pomocy Społecznej z Nielestna. Podczas uroczystości został rozstrzygnięty konkurs na logo organizatora imprezy Stowarzyszenia "Podaj Rekę". Mieszkańcy DPS Szarocin brali udział w konkursie, ale niestety zwycięzca był tylko jeden - uczennica Zespołu Szkół Specjalnych. Wszyscy wspaniale się bawili zarówno w tańcu, podczas wróżenia i w czasie konkursów.