XVI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

XVI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych