XXIV Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej

XXIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYKÓW ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ