Goście z Niemiec

Przedstawiciele Gymnasium Schramberg i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze spotkali się w szkolnej auli w poniedziałek, 13 maja. Delegację z Niemiec oficjalnie powitała starosta Ewa Kocemba oraz dyrektor Jacek Bruździak.

Wizyta młodzieży to efekt wieloletniej współpracy szkół w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Jest to projekt wymiany młodzieży licealnej pomiędzy szkołami partnerskimi w Kamiennej Górze (ZSO w Kamiennej Górze) i w Schrambergu na południu Niemiec (Schramberg Gymnasium). Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest Robert Kosiński.

Celem wymiany młodzieży jest promowanie międzynarodowych kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z obu krajów, poznawanie kultury, tradycji i realiów życia obu narodów, rozwijanie umiejętności językowych oraz obalanie pewnych stereotypów.

20-osobowa grupa z Niemiec przyjechała na tydzień. W tym czasie zorganizowane zostaną wycieczki po okolicy. Młodzież zwiedzi m.in. Kamienną Górę, Krzeszów, Chełmsko Śląskie, pojedzie do Karpacza. Planowane są też wyjazdy do Książa i Wrocławia.

Relacja: Ryszard Bizoń