Primus Inter Pares

Uroczysta sesja rady powiatu odbyła się we wtorek, 24 czerwca 2014 Radni uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród Primus Inter Pares uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Nagroda przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami lub pracą na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej, z wyłączeniem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, którzy otrzymują nagrodę za szczególne uzdolnienia.

Warunkiem przyznania nagrody jest średnia ocen ucznia w poprzednim roku nauki i w semestrze poprzedzającym miesiąc przyznania nagrody w wysokości od 4,00 oraz szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia, poparte wynikami w zawodach, konkursach
i olimpiadach na szczeblu powiatu, województwa lub kraju lub działalność ucznia na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

1. Michalina Antoniewska

2. Małgorzata Dziedzic

3. Katarzyna Homoncik

4. Dorota Jadeszko

5. Monika Migacz

6. Marcelina Ślusarz

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

1. Jakub Banasiewicz

2. Wioleta Berdychowska

3. Krystian Gryczuk

4. Tomasz Pikus

5. Ewelina Sowa

6. Angelika Szczepanik

 

Jakub Banasiecz i Krystian Gryczuk nagrodę PRIMUS INTER PARES odebrali po raz drugi.

Więcej: Primus Inter Pares