Życzenia na Dzień Kobiet

czytaj więcej

Opublikowano: 08/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 366/2 w Bukówce, gm. Lubawka

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka  Nieruchomość niezabudowana położona w Bukówce, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 361/3 w Bukówce, gm. Lubawka

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka Nieruchomość niezabudowana położona w Bukówce, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 70 w Lubawce, obręb 3

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubawce, obręb 3 Nieruchomość niezabudowana położona w Lubawce, obręb

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 513/2 w Ciechanowicach, gm. Marciszów

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów. Nieruchomość niezabudowana położona w Ciechanowicach,

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

PCPR informuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. W roku bieżącym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy

czytaj więcej

Opublikowano: 05/03/2013

Kolej - czy jest nam potrzebna?

Trwają negocjacje z urzędem marszałkowskim w sprawie uruchomienia codziennych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka - Trutnov. Aby przekonać władze województwa dolnośląskiego o

czytaj więcej

Opublikowano: 05/03/2013

SEIP - System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

SEIP - elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzi propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem przyszłych funduszy Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Opublikowano: 01/03/2013

Obowiązek usuwania nadmiaru śniegu i sopli z dachu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przypominają: W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków

czytaj więcej

Opublikowano: 01/03/2013