Nieprawdziwi urzędnicy

Jak informują mieszkańcy wsi z terenu powiatu kamiennogórskiego, w ciągu ostatnich kilku dni odwiedzają ich pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, wręczając bezpłatne kalendarze.

czytaj więcej

Opublikowano: 14/03/2013

4,5 mln na drogi

Starosta Ewa Kocemba odebrała promesę w wysokości 4,5 mln złotych. Spotkanie odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w środę, 13 marca. Promesy wręczył wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa w towarzystwie Wło

czytaj więcej

Opublikowano: 14/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 246 w Jarkowcach, gmina Lubawka

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka. Nieruchomość niezabudowana położona w Jarkowicach, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 13/03/2013

Dzień Sołtysa

czytaj więcej

Opublikowano: 11/03/2013

Życzenia na Dzień Kobiet

czytaj więcej

Opublikowano: 08/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 366/2 w Bukówce, gm. Lubawka

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka  Nieruchomość niezabudowana położona w Bukówce, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 361/3 w Bukówce, gm. Lubawka

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka Nieruchomość niezabudowana położona w Bukówce, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 70 w Lubawce, obręb 3

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubawce, obręb 3 Nieruchomość niezabudowana położona w Lubawce, obręb

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013

Przetarg na sprzedaż działki nr 513/2 w Ciechanowicach, gm. Marciszów

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów. Nieruchomość niezabudowana położona w Ciechanowicach,

czytaj więcej

Opublikowano: 07/03/2013