OGŁOSZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2020

Ogłoszenie o III przetargu na nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Marciszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2020

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 260/6.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnejpomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2020

XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXIII Sesja Rady Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 21/10/2020

Zmiana godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od 1 października 2020 roku zmianie ulegają godziny pracy urzędu.

czytaj więcej

Opublikowano: 02/10/2020

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

czytaj więcej

Opublikowano: 22/09/2020

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa:   Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm.

czytaj więcej

Opublikowano: 18/09/2020

Ogłoszenie o II przetargu na nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Marciszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 18/09/2020