XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie

czytaj więcej

Opublikowano: 25/05/2022

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 13 w Marciszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 24/05/2022

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

GN.6821.2.2022                                    Kamienna Góra, 16.05.2022 r.    

czytaj więcej

Opublikowano: 17/05/2022

Praca dla stażysty

czytaj więcej

Opublikowano: 27/04/2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

GN.6821.2.2022 Z A W I A D O M I E N I E  Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z

czytaj więcej

Opublikowano: 29/03/2022

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

"WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży." Zarządzenie Nr 13/2022

czytaj więcej

Opublikowano: 24/03/2022

XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie

czytaj więcej

Opublikowano: 22/03/2022

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31 marca 2022 roku, upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

czytaj więcej

Opublikowano: 18/03/2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrekora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2.  W załączeniu znajduje się Uchwała Nr 247/2022 Zarządu

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2022