Obwieszczenie o odwołaniu i powołaniu nowego rzeczoznawcy

                                            Kamienna Góra, 04 października 2022 r. GN.6821.2.2022  

czytaj więcej

Opublikowano: 04/10/2022

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Kamienna Góra, 16.08.2022 r. GN.6821.2.2022  OBWIESZCZENIE Starosty Kamiennogórskiego

czytaj więcej

Opublikowano: 16/08/2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a - sport

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Ruch to zdrowie", przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Kamienna Góra, którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o

czytaj więcej

Opublikowano: 29/07/2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a - kultura i sztuka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Weekend seniora z kulturą", przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Kamienna Góra, którego oferta została złożona w trybie art. 19a

czytaj więcej

Opublikowano: 29/07/2022

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

GN.6821.2.2022                          Kamienna Góra, 11.07.2022 r.    

czytaj więcej

Opublikowano: 11/07/2022

Przerwa urlopowa Prezydium Rady Powiatu Kamiennogórskiego w pełnieniu dyżurów

Przerwa urlopowa Prezydium Rady Powiatu Kamiennogórskiego w pełnieniu dyżurów dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W związku z przerwą urlopową, wynikającą z planu pracy

czytaj więcej

Opublikowano: 30/06/2022

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 13 w Marciszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 21/06/2022

17 czerwca urząd nieczynny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze będzie nieczynne.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/06/2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

  Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 maja 2022 roku podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie

czytaj więcej

Opublikowano: 31/05/2022