Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka trwają roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca -

czytaj więcej

Opublikowano: 06/10/2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

  W dniu 29 sierpnia 2016 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji, która dotyczyć będzie przebudowy

czytaj więcej

Opublikowano: 31/08/2016

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 28 sierpnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

czytaj więcej

Opublikowano: 04/09/2015

Zakończenie realizacji ofert w szkołach/przedszkolach

Wraz z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończył się w szkołach i przedszkolach powiatu kamiennogórskiego drugi - ostatni etap realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu doskonalenia szkół Powiatu Kamiennogórskiego".

czytaj więcej

Opublikowano: 14/07/2015

Wyniki zapytania ofertowego na specjalistę ds. rozliczeń projektu.

W załączeniu znajdą Państwo informację o wynikach zapytania ofertowego z dnia 05 czerwca 2015r. dotyczącego pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 22/06/2015

Zapytanie ofertowe

W załączeniu znajduje się zapytanie ofertowe z dnia 5 czerwca 2015 r. na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego", współfinansowanego ze

czytaj więcej

Opublikowano: 05/06/2015

Zakończyli II etap.

W ramach realizowanego w Powiecie Kamiennogórskim projektu pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" część placówek zakończyła drugi etap doskonalenia.

czytaj więcej

Opublikowano: 22/04/2015

Podsumowanie realizacji projektu w roku 2014

     Celem realizowanego przez Powiat Kamiennogórski projektu pilotażowego pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" jest poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami

czytaj więcej

Opublikowano: 15/12/2014

Ruszył II etap projektu !

     Od  września ruszył II etap doskonalenia nauczycieli w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego". Wraz z początkiem roku szkolnego Szkolni Organizatorzy

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2014