Zakończyli II etap.

W ramach realizowanego w Powiecie Kamiennogórskim projektu pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" część placówek zakończyła drugi etap doskonalenia.

czytaj więcej

Opublikowano: 22/04/2015

Podsumowanie realizacji projektu w roku 2014

     Celem realizowanego przez Powiat Kamiennogórski projektu pilotażowego pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" jest poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami

czytaj więcej

Opublikowano: 15/12/2014

Ruszył II etap projektu !

     Od  września ruszył II etap doskonalenia nauczycieli w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego". Wraz z początkiem roku szkolnego Szkolni Organizatorzy

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2014

Zakończono I etap realizacji projektu

     W szkołach i przedszkolach Powiatu Kamiennogórskiego zakończył się I etap realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego",  finansowanego z krajowych i

czytaj więcej

Opublikowano: 05/08/2014

Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia rozpoczęły pracę.   W ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" do doskonalenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia zgłosiło

czytaj więcej

Opublikowano: 26/06/2014

Wyniki zapytania ofertowego

     W załączeniu znajdą Państwo wyniki zapytania ofertowego z dnia 30 maja 2014 roku dotyczącego zakupu materiałów promocyjnych w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 04/06/2014

Zapytanie ofertowe

     W załączeniu znajdą Państwo treść zapytania ofertowego z dnia 30 maja 2014 r. na akup materiałów promocyjnyc w ramach projektu pt. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego",

czytaj więcej

Opublikowano: 30/05/2014

Sieci Współpracy i Samokształcenia

     W projekcie zostały powołane 4 sieci Współpracy i Samokształcenia (SWS), których pracę monitoruje 3 koordynatorów sieci. Do współpracy w sieciach przystąpili dyrektorzy i nauczyciele z 20 placówek

czytaj więcej

Opublikowano: 27/05/2014

Wybrane oferty doskonalenia.

     Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzili diagnozę potrzeb rozwojowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach objętych projektem oraz we współpracy z dyrektorami i nauczycielami

czytaj więcej

Opublikowano: 19/05/2014