Projekt "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Edukacja

czytaj więcej

Opublikowano: 30/01/2018

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG

Powiat kamiennogórski, jako jeden z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, bierze udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego "Platforma Elektronicznych Usług

czytaj więcej

Opublikowano: 20/10/2017

"Zawodowy Dolny Śląsk" - staże

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" sześciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

czytaj więcej

Opublikowano: 12/07/2017

Informacja o projekcie "Zawodowy Dolny Śląsk"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Opublikowano: 11/04/2017

"Zawodowy Dolny Śląsk"

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" kolejna 15 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - technik spedytor, w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r. uczestniczyła 

czytaj więcej

Opublikowano: 11/04/2017

"Zawodowy Dolny Śląsk"

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" 15 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - Technikum logistycznego w dniu 4 kwietnia 2017 r. uczestniczyła  w zajęciach

czytaj więcej

Opublikowano: 10/04/2017

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

W dniu 31 marca  2017 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez

czytaj więcej

Opublikowano: 07/04/2017

Dotacje na założenie firmy

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka zakończone zostały roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I. Wyłoniony w drodze przetargu

czytaj więcej

Opublikowano: 06/12/2016