Informacja o projekcie "Zawodowy Dolny Śląsk"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Opublikowano: 11/04/2017

"Zawodowy Dolny Śląsk"

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" kolejna 15 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - technik spedytor, w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r. uczestniczyła 

czytaj więcej

Opublikowano: 11/04/2017

"Zawodowy Dolny Śląsk"

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" 15 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - Technikum logistycznego w dniu 4 kwietnia 2017 r. uczestniczyła  w zajęciach

czytaj więcej

Opublikowano: 10/04/2017

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

W dniu 31 marca  2017 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez

czytaj więcej

Opublikowano: 07/04/2017

Dotacje na założenie firmy

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka zakończone zostały roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I. Wyłoniony w drodze przetargu

czytaj więcej

Opublikowano: 06/12/2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka trwają roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca -

czytaj więcej

Opublikowano: 06/10/2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

  W dniu 29 sierpnia 2016 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji, która dotyczyć będzie przebudowy

czytaj więcej

Opublikowano: 31/08/2016

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 28 sierpnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

czytaj więcej

Opublikowano: 04/09/2015