Seminarium pt. "Działaj skutecznie, połącz siły"

W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. "Działaj skutecznie, połącz siły" na temat projektów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.

czytaj więcej

Opublikowano: 29/09/2016

Konsultacje społeczne

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

czytaj więcej

Opublikowano: 23/09/2016

Spotkanie szkoleniowo - informacyjne

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z

czytaj więcej

Opublikowano: 22/09/2016

Otwarty konkurs ofert

W załączeniu znajduje się Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób

czytaj więcej

Opublikowano: 12/09/2016

Spotkanie ws. konkursu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r."

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd

czytaj więcej

Opublikowano: 09/09/2016

Organizacje Pozarządowe na Święcie Mleka

Podczas tegorocznego Święta Mleka, które odbyło się 27 sierpnia nad kamiennogórskim zalewem, po raz pierwszy swoją działalność zaprezentowały w "Namiocie Organizacji Pozarządowych" stowarzyszenia, fundacje i kluby

czytaj więcej

Opublikowano: 07/09/2016

Konkursy dla organizacji pozarządowych

W załączeniu zamieszczamy wykaz konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc wrzesień. 

czytaj więcej

Opublikowano: 02/09/2016

Konkurs ofert na organizację Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 roku

W załączeniu zamieszczamy uchwałę nr 2625/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich

czytaj więcej

Opublikowano: 30/08/2016

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) działające na terenie Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 04/08/2016