Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. 

czytaj więcej

Opublikowano: 25/10/2016

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2016

Spotkania konsultacyjne "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa

czytaj więcej

Opublikowano: 06/10/2016

FaniPay - pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay - pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać

czytaj więcej

Opublikowano: 05/10/2016

Seminarium pt. "Działaj skutecznie, połącz siły"

W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. "Działaj skutecznie, połącz siły" na temat projektów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.

czytaj więcej

Opublikowano: 29/09/2016

Konsultacje społeczne

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

czytaj więcej

Opublikowano: 23/09/2016

Spotkanie szkoleniowo - informacyjne

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z

czytaj więcej

Opublikowano: 22/09/2016

Otwarty konkurs ofert

W załączeniu znajduje się Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób

czytaj więcej

Opublikowano: 12/09/2016

Spotkanie ws. konkursu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r."

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd

czytaj więcej

Opublikowano: 09/09/2016