Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 171/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacj zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 30/11/2016

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 15/11/2016

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych - szkolenie i warsztaty

"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20

czytaj więcej

Opublikowano: 10/11/2016

Konkursy dla organizacji pozarządowych

W załączeniu zamieszczamy wykaz konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc listopad. 

czytaj więcej

Opublikowano: 07/11/2016

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E   Starosta Kamiennogórski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania

czytaj więcej

Opublikowano: 27/10/2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. 

czytaj więcej

Opublikowano: 25/10/2016

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2016

Spotkania konsultacyjne "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa

czytaj więcej

Opublikowano: 06/10/2016