Zaproszenie na spotkanie animacyjne pt. "Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej"

czytaj więcej

Opublikowano: 27/02/2017

Prace nad projektem Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2017

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

19 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Celem szkolenia było zaprezentowanie oraz omówienie nowych

czytaj więcej

Opublikowano: 23/01/2017

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 184/2017 z dnia 19

czytaj więcej

Opublikowano: 20/01/2017

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 19/01/2017

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu

czytaj więcej

Opublikowano: 12/01/2017

Harmonogram otwartych konkursów ofert

W załączeniu zamieszczamy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku. 

czytaj więcej

Opublikowano: 10/01/2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 171/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacj zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 30/11/2016

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 15/11/2016