Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 16/10/2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 15/10/2020

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E     Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji

czytaj więcej

Opublikowano: 09/10/2020

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 30/09/2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Operetka na wynos" przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska we Wrocławiu,  numer w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Wrocławia: 131, której

czytaj więcej

Opublikowano: 21/07/2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników MUKN Pod Stróżą przygotowującego do zimowego sezonu narciarstwa biegowego" przez Międzyszkolny Uczniowski Klub

czytaj więcej

Opublikowano: 09/07/2020

Apel do organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,   w związku z wprowadzeniem szeregu działań związanych z

czytaj więcej

Opublikowano: 12/03/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 26/02/2020

Szkolenie dla NGO - nowe wzory ofert, umów, sprawozdań, konkurs na 2020 rok

Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego do udziału w szkoleniu, którego celem

czytaj więcej

Opublikowano: 24/01/2020