Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Obóz strażacki dla młodzieży", przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pisarzowicach,  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000063343, której oferta została złożona w

czytaj więcej

Opublikowano: 25/04/2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Udział uczniów z Powiatu Kamiennogórskiego w finale konkursu Młody Lean Lider", przez Stowarzyszenie "Wspólnie

czytaj więcej

Opublikowano: 25/04/2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 317/2023 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 31/03/2023

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2023

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/02/2023

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy WR.IX NS-REJ.KRS/13950/22/742 z dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 16/12/2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 296/2022 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 01/12/2022

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 14/11/2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 31/10/2022