Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 29/11/2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie

czytaj więcej

Opublikowano: 30/10/2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie

czytaj więcej

Opublikowano: 30/10/2019

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2019

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E   Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze

czytaj więcej

Opublikowano: 03/10/2019

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

W załączeniu znajduje się materiał dotyczący najczęściej popełnianych błędów w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego. Materiał został przygotowany na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte

czytaj więcej

Opublikowano: 03/06/2019

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy, z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy

czytaj więcej

Opublikowano: 12/03/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 23/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 26/02/2019

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań

czytaj więcej

Opublikowano: 18/01/2019