aktualność

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Opublikowano: 24/05/2012

Starosta Ewa Kocemba oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk uczestniczyły w konferencji promującej projekt "Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - Bezpieczne Państwo". Konferencja odbyła się w środę, 23 maja, w budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jako lider w regionie dolnośląskim w zakresie rozwoju wiedzy o obronności i bezpieczeństwie narodowym realizuje projekt mający na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego i dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do wymogów polskiego i europejskiego rynku pracy.

Celem konferencji była prezentacja założeń projektu oraz charakterystyka kierunków i form kształcenia oferowanych przez WSOWL. Ważnym elementem obrad było przedyskutowanie idei uczenia się przez całe życie i aktualizowania kompetencji zawodowych pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i postępującej globalizacji i unifikacji rynku pracy.

Ideą konferencji było także przedstawienie możliwości współpracy uczelni, władz publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie wdrożenia w akademicki proces kształcenia praktycznych elementów nauczania mających na celu jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Konferencja była okazją do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji na temat perspektyw współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu w zakresie partnerstwa na rzecz kształcenia przyszłych kadr pracowników służb publicznych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla większości sektorów gospodarki.