aktualność

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza na seminarium

Opublikowano: 11/05/2012

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium regionalnym "Nowe wymogi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", które odbędzie się 16 maja w Starostwie Powiatowym w sali konferencyjnej przy ulicy Broniewskiego 15, w godzinach od 10.00 do 15.00.  

Seminarium ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy o zasadach wdrażania zmian dotyczących nowego porządku prawnego w zakresie gospodarowania odpadami w gminie, także w aspekcie planowanych systemów w oparciu o instalacje regionalne w województwie dolnośląskim. W trakcie spotkania chcemy również Państwa szerzej poinformować o realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Nowe prawo odpadowe, nowy styl życia Dolnoślązaków" Etap I finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych) oraz przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Program spotkania:

- nowe wymogi prawne, organizacyjne, technologiczne w zakresie zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, etapy wdrożenia,

- dobre praktyki zbiórki i zagospodarowania odpadów przykłady krajowe i zagraniczne,

- planowany system gospodarki odpadami w oparciu o instalacje regionalne,

- aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Nowe regiony gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku,

- praktyczne aspekty zmian w regulaminach utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, wprowadzenie nowych stawek opłat,

- planowanie działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do mieszkańców m.in. w oparciu o przekazany pakiet materiałów informacyjnych,

- prezentacja kampanii i zaproszenie do udziału w konkursie na realizację lokalnego wydarzenia edukacyjnego poświęconego odpadom.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety materiałów seminaryjnych zawierających praktyczne informacje kierowane do mieszkańców, do umieszczenia na stronach internetowych Państwa jednostki.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować do biura Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja" do Joanny Czabajskiej, tel. 76 862 94 30, e-mail: czabajska@zielonaakcja.pl do dnia 14 maja 2012 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o seminariach zamieszczone są na www.edukacjaodpadowa.pl oraz www.smiecenieodpada.pl.