aktualność

Zmiana ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowano: 17/05/2023

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020.1343 t.j.), Starosta Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym.

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Powiat Kamiennogórski, 58-400 Kamienna Góra, ul. Wł. Broniewskiego 15.

II. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy (przewozy autobusowe);

b) linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia:

- Kamienna Góra - Lubawka - Jarkowice;

- Kamienna Góra - Krzeszów - Okrzeszyn;

- Kamienna Góra - Marciszów - Świdnik;

- Kamienna Góra - Lubawka - Okrzeszyn;

- Kamienna Góra - Rędziny - Ogorzelec.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy.

Styczeń 2024r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

24 miesiące

VI. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze;

- Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze;

- Strona internetowa organizatora: www.kamienna-gora.pl

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.