aktualność

Perspektywa budżetowa UE

Opublikowano: 24/04/2013

Spotkanie na temat nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz możliwości współfinansowania samorządowych projektów w kontekście nowej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w środę, 24 kwietnia.

W rozmowach uczestniczyli Poseł na Sejm RP Marzena Machałek, wicemarszałek Jerzy Łużniak, dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Anna Nowak, przewodnicząca rady powiatu kamiennogórskiego Bożena Ziemiańska, starosta Ewa Kocemba, wicestarosta Tadeusz Rycharski, etatowy członek zarządu Jarosław Gęborys, wiceburmistrz Kamiennej Góry Kazimierz Kawa, burmistrz Lubawki Tomasz Kulon oraz wójt gminy Kamienna Góra Stanisław Szmajdziński i wójt Marciszowa Stefan Zawierucha. W spotkaniu wzięli również udział merytoryczni pracownicy urzędów gmin, miast i powiatu, a także prezesi powiatowych i miejskich spółek, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

Spotkanie w powiecie kamiennogórskim było kolejnym etapem konsultacji społecznych przeprowadzanych przez województwo dolnośląskie, których celem jest mądre i rozsądne rozdysponowanie środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Na tym etapie programowania to właśnie samorząd, a nie rząd, ma zadecydować o tym, na co i w jaki sposób zostaną rozdysponowane kolejne środki unijne.

Podczas burzliwych dyskusji w szerokim gronie poruszane były takie tematy, jak budownictwo mieszkaniowe, ochrona zasobów wody pitnej, droga S-3, transport, komunikacja, ochrona środowiska, a także pomoc społeczna i oświata.