aktualność

Forum samorządowców

Opublikowano: 19/04/2013

XIV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego odbyło się w Kudowie Zdroju w piątek 19 kwietnia. W uroczystym otwarciu Forum wzięli udział gospodarze Regionu - marszałek Rafał Jurkowlaniec i wojewoda Aleksander Marek Skorupa. Ziemię kamiennogórską reprezentowali starosta Ewa Kocemba, burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek oraz burmistrz Lubawki Tomasz Kulon.

Każdego roku Kudowa-Zdrój gości dolnośląskich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów oraz przedstawicieli rożnych instytucji i organizacji, którzy debatują o kwestiach ważnych dla Dolnego Śląska. W tym roku rozmawiano o inwestycjach strategicznych dla naszego regionu i współpracy z Czechami.

W czwartek, 18 kwietnia odbyły się trzy panele dyskusyjne. O Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej jako o nowym wymiarze polsko-czeskiej współpracy transgranicznej rozmawiali hetmani czeskich regionów: Kralowohradeckiego, Libereckiego, Pardubickiego oraz Ołomunieckiego, przedstawiciele euroregionów Nysa i Glacensis oraz samorządowcy z Dolnego Śląska. Następnie zostały zaprezentowane założenia Strategii Zintegrowanej Współpracy czesko-polskiego pogranicza na lata 2014-2020. Od kilku lat czeskie regiony współpracują z Dolnym Śląskiem nad powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. O założeniach dolnośląsko-czeskiego EUWT rozmawiano w ramach trzeciego panelu dyskusyjnego. 

Pierwszego dnia Forum podpisano również "List intencyjny o współpracy przy zabezpieczaniu regionalnej drogowej oraz pasażerskiej komunikacji kolejowej na transgranicznych odcinkach linii kolejowych pomiędzy Dolnym Śląskiem a Krajem Kralovohradeckim". List został podpisany przez przedstawicieli najwyższych władz obu regionów. Kraj Kralovohradecki reprezentował Hetman Lubomir Franc, natomiast Województwo Dolnośląskiego marszałek Rafał Jurkowlaniec oraz wicemarszałek Jerzy Łużniak.

W czasie forum Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obchodził jubileusz 20-lecia. WFOŚiGW to instytucja, która w ciągu minionych dwóch dekad kwotą 3 miliardów złotych dofinansowała tysiące inwestycji w województwie dolnośląskim. Dzięki temu możliwa była rozbudowa lub modernizacja przestarzałej infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Piątek upłynął uczestnikom Forum na obradach dotyczących założeń nowego okresu programowania. Te zagadnienia przedstawił samorządowcom wiceminister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski. Marszałek Rafał Jurkowlaniec omówił zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Temat ochrony środowiska w najbliższych latach przedstawił prezes WFOŚiGW we Wrocławiu, Marek Mielczarek. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Maciej Zathey, poprowadził dyskusję dotyczącą strategicznych inwestycji dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów złożonych przez mieszkańców regionu w ramach Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych.